Trang thông tin điện tử của VinMart+

QUY ĐỊNH WEBSITE VINMART+

Bản Quyền

Tên, logo Vincommerce, VinMart+ đều là thương hiệu thuộc sở hữu hoặc đăng ký của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE. Tất cả các quyền đều được bảo hộ. Những tài liệu có trên trang Web này không được phép sử dụng hoặc sao chép khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Vincommerce.

Quyền Thay Đổi

Tất cả những hình ảnh minh họa, thông tin, thông số kỹ thuật và giá cả được đề cập trên trang web này là chính xác vào thời điểm xây dựng trang web. Tuy nhiên, CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE (gọi tắt là Vincommerce) có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ mẫu mã, đặc tính, thiết kế và giá cả của sản phẩm được đề cập trên trang web này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Luôn tham vấn cửa hàng để có được thông tin mới nhất. Do những thay đổi trong phần cứng và phần mềm máy vi tính, màu sắc thực tế của sản phẩm, nhãn hàng, thẻ thành viên có thể khác so với màu sắc được mô phỏng trên trang web này.